Moet ik als vergunningplichtige instelling eisen stellen aan mijn onderaannemers?

Ja. De hoofdaannemer is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg, ook als die zorg wordt geleverd door onderaannemers. Daarom moet de instelling in een schriftelijke overeenkomst vastleggen hoe de onderaannemer de kwaliteit van zorg (verlening) van de hoofdaannemer waarborgt.