Moet een kleine instelling die Zvw-/Wlz-zorg verleent of doet verlenen en de grens van meer dan tien zorgverleners overschrijdt meteen aan de eis van een interne toezichthouder voldoen?

Nee, niet direct. Voor deze instellingen geldt dat dat binnen zes maanden na die overschrijding de vergunning moet zijn aangevraagd. Op het moment van aanvraag van de Wtza-vergunning, moet de instelling voldoen aan de eisen voor een interne toezichthouder.