Is een bemiddelingsbureau vergunningplichtig?

Dit hangt af van wat het bureau precies doet.

Een bureau dat bemiddelt tussen een persoon die zorg nodig heeft en een persoon die zorg kan verlenen en waarbij het bureau alleen als taak heeft om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, is geen zorginstelling.
Het enige doel van dit bureau is bemiddeling; het bureau doet geen zorg verlenen, maar levert een zorgverlener.

Dit ligt anders als het bureau bijvoorbeeld met een houder van een persoonsgebonden budget of een zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten om voor hem zorg in natura te verlenen. Dan moet het bureau zorgen voor continuïteit bij ziekte van de zorgverlener en maakt dit bureau, als opdrachtgever, afspraken over de inhoud van de zorg met de zorgverlener die als zzp’er voor het bureau werkt.

In dat geval is het bureau wel een zorginstelling en daarmee vergunningplichtig.