Hoe zit het met de aansprakelijkheid van interne toezichthouders?

In de Wtza is niets geregeld over de aansprakelijkheid van interne toezichthouders. De regels uit het Burgerlijk Wetboek gelden wel. In de Wtza is ook niet voorzien in personele consequenties voor leden van de interne toezichthouder als de IGJ of andere partijen concluderen dat het toezicht onvoldoende is.