Geldt voor een kleine instelling die Zvw/Wlz-zorg verleent of doet verlenen en die grens van meer dan tien zorgverleners overschrijdt een overgangsperiode?

Ja. Een zorginstelling moet binnen een half jaar na overschrijding van de drempel van meer dan tien zorgverleners een vergunning aanvragen.