Geldt er overgangsrecht voor bestaande instellingen die op 1 januari 2022 Wtza-vergunningplichtig zijn?

Ja. Voor de volgende bestaande zorginstellingen geldt overgangsrecht.

 • Een zorginstelling die op 1 januari 2022 Wtza-vergunningplichtig is en een door het CIBG verstrekte WTZi-toelating heeft.
  Deze instelling hoeft niets te doen – de WTZi-toelating geldt als Wtza-vergunning.
   
 • Een zorginstelling die op 1 januari 2022 Wtza-vergunningplichtig is en automatisch is toegelaten op grond van de WTZi.
  Deze instelling vraagt vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aan.
  Het gaat hier vooral om de grotere eerstelijnszorgaanbieders met meer dan tien zorgverleners. Deze instellingen hoeven in de tweejarige overgangsperiode niet te betalen voor de aanvraag van de vergunning.
   
 • Een zorginstelling die op 1 januari 2022 Wtza-vergunningplichtig is en niet in het bezit hoefde te zijn van een door het CIBG verstrekte WTZi-toelating.
  Deze instelling vraagt vóór 1 januari 2024 een vergunning aan. Het gaat hier vooral om instellingen die uitsluitend niet-verzekerde medisch specialistische zorg verlenen, instellingen met meer dan tien zorgverleners die uit een Zvw-pgb of Wlz-pgb worden bekostigd en Zvw/Wlz-instellingen met meer dan tien zorgverleners die uitsluitend als onderaannemer van een ‘lege huls’ werkzaam zijn. Deze bestaande instellingen hoeven in de tweejarige overgangsperiode niet te betalen voor de aanvraag van de vergunning.