Betekenis Kamerbrief over de verkenning intern toezicht Wtza

Op 20 juni 2024 heeft minister Helder de Tweede Kamer een brief gestuurd over de verkenning intern toezicht Wtza. Daarin heeft zij het voornemen uitgesproken voorbereidingen te treffen voor een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Wtza. Wat betekent deze brief voor u als zorgaanbieder?

Het voornemen is de omvangsgrens voor het hebben van intern toezicht te verhogen naar vijftig of meer zorgverleners of zorg verlenende zzp’ers voor instellingen die op dit moment verplicht zijn tot het hebben van intern toezicht vanaf 26 zorgverleners.

Het proces voor de benodigde aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Wtza is in gang gezet, maar de regels voor de vergunningplicht en het intern toezicht zijn nog ongewijzigd. Dat betekent dat het CIBG vergunningaanvragen voorlopig conform de huidige wet- en regelgeving behandelt.