Tweede Kamer stemt in met amendement over vergunningplicht

Op donderdag 21 maart 2024 debatteerde de Tweede Kamer over de Verzamelwet VWS 2023. Op de agenda stond onder andere de vergunningplicht. Hierover is een nieuw amendement ingediend. Op dinsdag 26 maart stemde de Tweede Kamer in met dit amendement. In dit bericht delen we het amendement en vertellen we wat de uitkomsten en vervolgstappen zijn.

NB. Tijdens het debat is ook gesproken over de jaarverantwoording. Meer hierover leest u op jaarverantwoordingzorg.nl.

Nieuw amendement

Het amendement Ellemeet en Van den Berg dat eveneens betrekking had op de vergunningplicht is tijdens de stemmingen door de partijen Groenlinks/PvdA en CDA ingetrokken. Het uitgangspunt van het nieuwe amendement is dat de vergunningplicht wordt uitgebreid en gaat gelden voor iedere zorginstelling. Iedere nieuwe zorginstelling moet in de toekomst een vergunning aan vragen. Bestaande zorginstellingen die eerder niet vergunningplichtig waren en met dit amendement wel onder de vergunningplicht komen te vallen, krijgen van rechtswege een vergunning. De van rechtswege verleende vergunning kan worden ingetrokken als niet langer aan de voorwaarden voor de vergunningplicht wordt voldaan. De vergunningplicht zal nog steeds niet voor solisten en onderaannemers gelden.

Ook relevant is dat voor de doelgroep voor wie de vergunningplicht wordt uitgebreid, de verplichtingen voor onafhankelijk intern toezicht niet gelden. Voor zorginstellingen met 10 of minder zorgverleners geldt deze verplichting namelijk niet. 

Wat betekent dit?

De minister gaat nu aan de slag met de uitwerking van het amendement. Zo zal de Uitvoeringsregeling Wtza aangepast moeten worden. Het streven is om de wijziging van de Uitvoeringsregeling per 1 januari 2025 in werking te laten treden.

Zodra er inhoudelijk meer bekend is, leest u dat op deze website.