Betekenis Kamerbrief over de invoeringstoets Wtza

Op 28 september 2023 heeft minister Helder de Kamer een brief gestuurd over de invoeringstoets Wtza. Wat betekent deze brief voor u als zorgaanbieder?

Regels ongewijzigd

De regels over de vergunningplicht en het intern toezicht zijn ongewijzigd. Zorgaanbieders die van rechtswege waren toegelaten of geen WTZi-vergunning hoefden te hebben en nu onder het overgangsrecht Wtza vallen, moeten uiterlijk 31 december 2023 een vergunningaanvraag ingediend hebben. Dat is gratis. Vanaf 1 januari 2024 betaalt u het reguliere tarief van 725 euro voor de vergunningaanvraag.

Meer informatie over de vergunningplicht.

Voldoen aan eis intern toezicht

Het CIBG toetst bij de vergunningaanvraag op verschillende aspecten. Eén daarvan is de eis van intern toezicht. Zorgaanbieders moeten bij een vergunningaanvraag aannemelijk maken dat ze voldoen, of dat ze gaan voldoen aan de voor hen geldende verplichtingen.

Minister Helder heeft aangegeven dat er een verkenning komt naar de inrichting en invulling van het intern toezicht. Mogelijk heeft u in afwachting daarvan het intern toezicht nog niet ingericht. Voldoet u om deze reden nu nog niet aan de eisen van het intern toezicht, maar bent u hier wel mee bezig? Wacht dan niet met uw vergunningaanvraag, maar dien deze zo snel mogelijk in. Waar nodig neemt het CIBG contact met u op en krijgt u de tijd om alsnog aan de eisen te voldoen. Het is namelijk belangrijk dat u uiterlijk 31 december 2023 een vergunningaanvraag indient.

Vergunningverlening

Als u aan alle eisen voldoet, ontvangt u een vergunning. Voldoet u niet en is het na afstemming met het CIBG ook niet aannemelijk dat dit gaat gebeuren, dan wordt de vergunning geweigerd.