Vergunningplicht blijft ondanks pauzeknop jaarverantwoording

Op woensdag 5 juli heeft minister Helder tijdens het commissiedebat eerstelijnszorg toegezegd de ‘pauzeknop’ in te drukken voor de eerstelijns zorgaanbieders die hun jaarverantwoording uiterlijk 30 december 2023 openbaar moeten maken.

Het indrukken van de ‘pauzeknop’ betekent dat deze groep over de boekjaren 2022 en 2023 niet verplicht een jaarverantwoording openbaar hoeft te maken. 

Dit laat de verplichting tot het aanvragen van een Wtza toelatingsvergunning ongewijzigd. Eerstelijns zorgaanbieders die op grond van de Wtza een vergunning moeten aanvragen, dienen uiterlijk 31 december 2023 een toelatingsvergunning te hebben aangevraagd.

Lees ook het artikel hierover op jaarverantwoordingzorg.nl. Op die website houden we u op de hoogte met het laatste nieuws rondom de pauzeknop en de jaarverantwoording.