Beslistermijn vergunningen duurt mogelijk langer

Heeft u een vergunningsaanvraag ingediend of bent u van plan dit te doen? Houd er dan rekening mee dat de beslistermijn voor uw aanvraag mogelijk langer kan duren.

2022 en 2023 zijn voor de Wet toetreding zorgaanbieders overgangsjaren. Hierdoor ontvangt het CIBG momenteel extra veel aanvragen voor een Wtza-vergunning. Als het nodig is om de beslistermijn te verlengen, dan wordt u hierover door ons geïnformeerd.

Wij behandelen de aanvragen van nieuwe zorgaanbieders met voorrang. Deze proberen we binnen 8 weken af te handelen.

Aanvragers die onder het overgangsrecht vallen hebben tot uiterlijk 31 december 2023 de tijd om een vergunning aan te vragen. Voor deze aanvragen geldt op momenten van drukte een langere beslistermijn. Aan deze aanvragers zal in de loop van 2024 een vergunning worden verleend, mits zij voldoen aan de criteria voor vergunningverlening. De zorgverlening mag uiteraard gewoon doorlopen.