Mogelijke vertraging in melding door drukte bij Kamer van Koophandel

Om u te kunnen melden, hebt u een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig, waarmee u vervolgens eHerkenning kunt aanvragen. Vervolgens kunt u op deze website inloggen om u te melden voor de Wtza.

Mogelijke vertraging door drukte bij KvK

Houdt u er rekening mee dat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel tijd kost. Soms is het zo druk bij de KvK dat vertraging kan ontstaan in de aanvragen voor KvK-nummers. 
Een KvK-nummer is een voorwaarde om eHerkenning aan te vragen, en dat heeft u nodig om te kunnen inloggen op de vragenlijst voor de melding. Het is dus mogelijk dat het kunnen melden voor de Wtza hierdoor langer duurt dan gewenst.