Reikwijdte van de WNT wijzigt niet onder de (a)Wtza

Waar de toepasselijkheid van de Wet normering topinkomens (WNT) nu nog is gekoppeld aan de WTZi-toelating, is vanaf 1 januari 2022 de toepasselijkheid van de WNT direct gekoppeld aan het instellingsbegrip uit de WTZi. Deze wetswijziging is redactioneel van aard en brengt geen wijziging in de reikwijdte van de wet met zich mee. Dit betekent dat de instellingen die nu reeds onder de WNT vallen, ook na 1 januari 2022 onder de WNT blijven vallen en dat er geen nieuwe groepen zorgaanbieders onder de WNT worden gebracht.