Gebruikt u e-health?

Veel nieuwe aanbieders maken gebruik van e-health (digitale zorg). Om de kwaliteit en veiligheid van digitale zorg niet uit het oog te verliezen, is het belangrijk dat u weet welke voorwaarden er gelden voor het inzetten van e-health. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt dit in de gaten.

Wat is e-health?

Als de IGJ het heeft over e-health of digitale zorg, dan bedoelen zij alle moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) die gebruikt wordt om de zorg te verbeteren.

Wat verwacht de IGJ van u?

Als zorgaanbieder moet u bijvoorbeeld kunnen aantonen dat u een managementsysteem voor informatiebeveiliging gebruikt dat voldoet aan NEN 7510 (vergelijkbaar met ISO 27001).

Ga naar de website van IGJ om meer te lezen over deze en andere voorwaarden waar u aan moet voldoen bij het grotendeels digitaal verlenen van zorg.